top of page

Visionen  

Vi bygger ansvarlige virksomheder, der gør en forskel gennem bæredygtig vækst for virksomheden, partnere, klima, miljø og samfund.

Birgitte Pedersen

Sæt partnerskaber forrest

Mit afsæt i FutureComm er taget i mine års erfaring i arbejdet med ansvarlighed i samspil med forretningsøkosystemer.
 

På et tidspunkt oplevede jeg mistede potentialer på grund af manglende indsigter, transparens og samarbejde - samtidig med at grønne bevægelser stormede frem.

Det resulterede i mistet indtjening.

Vejen ud blev et ansvarligt forretningskoncept og en relationsskabende strategi med samarbejde og handlingsplaner i økosystemet. Det virkede. Det styrkede relationerne og positioneringen - og vi genvandt tilliden i markedet. Alle i økosystemet vandt på det i et fælles formål

Med de tiltagende krav til ansvarlighed, er det kun blevet endnu vigtigere at tænke samarbejde på en ny måde. Det handler om tillid.

 

Det er i forretningsøkosystemet, vi skaber innovation, transparens og dokumentation - de rigtige steder. Arbejdet skabes over tid - i små skridt. Det er et arbejde, der skal følges, vedligeholdes og plejes. 

Derfor har jeg skabt FutureComm. FutureComm er brobyggere mellem din virksomhed og jeres omverden. Sammen styrker vi samtalen om bæredygtig vækst - for din virksomhed, partnere, klima, miljø og samfund. 

Velkommen i vores fællesskab.


Birgitte Pedersen
Founder og Brobygger

Missionen       

Vi styrker samtalen om bæredygtig vækst og er brobyggere mellem virksomheder og deres omverden, hvor de skaber nye konkurrencefordele. Det gør vi ved at nytænke formål, forretningskoncept, strategi og kommunikation med base i indsigter og værdiskabende samarbejde, der bidrager til innovation, transparens og dokumentation.

Vi har alle en rolle

Vi støtter op om bæredygtig vækst
Minimere affald og fremme genbrug
Motivere og opfordre til ansvarlighed
Klimaaftryk
Adgang til viden, teknologi og innovation
Globale partnerskaber
Fremme partnerskaber

8: Anstændige job og økonomisk vækst. Hvor vi arbejder med delmål
8.1: Vi støtter op om bæredygtig vækst. 


12: Ansvarligt forbrug og produktion. Hvor vi arbejder med delmål 12.5: Arbejde for at minimere affald og fremme genbrug. 12.6: Motivere, opfordre til ansvarlighed i virksomheder.

13: Arbejde for at minimere vores klimaaftryk gennem ansvarlighed i hverdagen ift. fx. transport og ressourceforbrug. Vi arbejder hen mod en afdækning og afklaring af vores eget klimaaftryk.

17: Partnerskab for handling. Hvor vi arbejder med delmålene 17.6: forbedret samarbejde om adgang til viden, teknologi og innovation. 17.16: Styrke udviklingen af globale partnerskaber. 17.17: Tilskynde og fremme partnerskaber.

Billede af krakenimages
Den fulde fortælling.

OM OS

FutureComm er også et os - et community af mennesker med stærke kompetencer og med et fælles formål. Alle med samme vision og værdier.

At tænke ud-af-boksen og gå nye veje er vores DNA.


Vi ser din forretning som en helhed. Vi bringer din virksomhed tættere på jeres omverden, så det styrker konkurrencekraften.

Vi er brobyggere, der sætter samarbejde forrest.

På vejen bygger vi de elementer sammen, der passer til netop din virksomhed.

Vores fokus er, at gøre det enkelt, smart og praktisk.

Derfor har vi skabt en model, hvor du kan få alt, hvad du har brug for, ét sted.

 

En model, der er modulær og fleksibel. 

 

Og ved at vende bøtten på hovedet og gøre noget skævt - sætte nye vinkler på - finder vi sammen vejen til det unikke. 
 

Værdier og guidelines på vores vej

Fællesskab - Værdi
Ordentlighed - Værdi
Mod - Værdi
Nysgerrig - Værdi

Fællesskab

Ordentlig

Mod

Nysgerrig

Vi kan ikke gøre en forskel alene - sammen kan vi mere. Innovation skabes i et fællesskab af mangfoldighed.

Respekt, etik og transparens i alt hvad vi gør - og med hvem vi har med at gøre. 

Vi går nye veje - og vi går forrest, sammen.

Ny indsigt, viden og læring skaber innovation os, hos dig og i vores omverden.

Advisory Board
- klar til fremtiden

Billede4.jpg

Mette

Salg & Marketing

Billede4.jpg

På vej

Digitalisering & Data

Billede4.jpg

På vej

Økonomi & ESG

bottom of page