top of page

Skab tillid gennem
transparens og dokumentation

En undersøgelse viser, at mere end halvdelen af verdens forbrugere er skeptiske over for det,
vi kommunikerer om vores arbejde med bæredygtighed. 

Det vi taler om

Compliance & Rapportering

Compliance, rapportering og lovgivning

Compliance er et komplekst område med mange begreber, vi skal forholde os til.

Vi taler meget om ESG-rapporten - der er funderet i EU-lovgivning. 

CSRD er det nye EU-direktiv om bæredygtighedsrapportering og et ledelsesværktøj - et roadmap til langsigtet værdiskabelse. Herunder har vi ESRS-rapporteringsstandard, der definerer hvad der skal med i ESG-rapporten som datapunkter.

CSRD er til for at forbedre ESG-rapporteringen.

Vi taler om ESG, fordi.

  • Fra 2024-regnskabsåret skal større virksomheder rapportere om deres arbejde med bæredygtighed.

  • Fra 2026-regnskabsåret skal små- og mellemstore børsnoterede virksomheder også rapportere.


Allerede nu hvor de større virksomheder begynder deres rapportering, vil det plante sig i vores værdikæder. Som mindre og mellemstor virksomhed vil du hurtigt mærke, at du også bliver mødt af krav. Krav om transparens og dokumentation. Hurtigt vil du nok også opleve, at andre parter som banker også stiller krav - de taler om sorte og grønne lån. Tilsvarende vil du opnå nemmere adgang til fx. investorer, da du er mere attraktiv som virksomhed, hvis du kan dokumentere dit arbejde.

ESG er en evaluering af din virksomheds performance på ESG-målepunkter. 

Men det bør ikke kun handle om krav, men om samarbejde - på en ny måde, hvor vi optimerer alle parter. 

I FutureComm tager vi afsæt i FNs verdensmål.

Bæredygtig udvikling er udvikling, der opfylder nutidens behov uden at kompromittere fremtidige generationers evne til at opfylde deres behov. Bæredygtig udvikling er funderet i FNs verdensmål (UNSDG) – de indeholder alle tre ESG-parametre.

Vi får UNSDG og ESG-rapportering til at arbejde sammen. 

Derfor tager vi rejsen fra verdensmål til hverdagsmål
- og gør dig klar til ESG-rapportering.


Det er her, vi skaber
bæredygtig vækst
- for din virksomhed, jeres partnere, klima, miljø og samfund.

 


 

Der er endnu en lovgivningj CSDDD, der handler om “due diligence” med det formål at fremme bæredygtig og ansvarlig virksomhedsadfærd og integrere menneskerettigheder og miljøhensyn i virksomheders drift og ledelse. 


Due diligence” er en proces, hvor vi identificerer, forebygger og håndterer negative påvirkninger på menneskerettigheder, miljø og samfund i virksomhedens aktiviteter og værdikæde. I OECD beskrives due diligence som en kontinuerlig proces med seks trin, baseret på internationale retningslinjer som OECD og UNGP. 

Mon ikke der løbende kommer mere og yderligere tilpasninger.

Derfor start nu, så din virksomhed kan være på forkant - og tage det som en rejse i små skridt. 

Tag udgangspunkt i et helhedssyn i et ansvarligt forretningskoncept, så ding virksomhed arbejder med det helt rigtige over tid, enkelt og smart.


 

CSRD stiller krav om en dobbelt-væsentligehedsanalyse ud fra to betragtninger:

  • Finansiel Impact: Omgivelsernes påvirkning på din virksomhed. Primær interessent er investorer.

  • Impact på ESG-faktorer: virksomhedens påvirkning på omgivelserne. Primære interessenter er kunder,, samfund, kolleger og investorer.


Vi vælger at se påvirkningen I et triple-perspektiv:

  • Din virksomheds påvirkning på omgivelserne.

  • Omgivelsernes påvirkning på din virksomhed.

  • Hvordan du hjælper dine kunder med deres påvirkning.

ESG

Samtalen går meget på ESG. Det er en af de vigtige ingredienser i fremtidens forretningskoncept. 

ESG er som skrevet ovenfor funderet i lovgivning. En ramme hvor vi arbejder med området på samme måde.

Vi ser ofte ESG-parametrene opstillet i kasser og bokse og enkelte tiltag under hver af de tre parametre. Derfor ender mange også i en tal-jongleren og rapporteringsfokus. 

Vi mener, det skal ses og tænkes ind i et organisk forløb i forretningskonceptet. De tre parametrer er indbyrdes afhængige - de påvirker hinanden. 
 

 

 

 

Det er her, vi virkelig kan arbejde med at skabe bundlinje, for din virksomhed, partnere, klima, miljø og samfund.

Tænk interaktion og hvordan de enkelte elementer påvirker hinanden på kryds og tværs, over tid.

 

Tænk ESG cirkulært

Målepunkter (ESRS) for hvor ansvarlig du er som virksomhed i forhold til de tre områder i ESG

- påvirker hvor attraktiv du er som virksomhed og værdien af din virksomhed. 

bottom of page