top of page
Søg

Styrk samtalen i ledelse og bestyrelse

Bæredygtighed er alle virksomheders licence-to-operate i morgendagens marked – men hvordan gør vi det til den enkelte virksomheds konkurrencefordel.

For nyligt sendte vi en e-mail til en CEO i en mellemstor virksomhed.

Emnet i e-mailen var bæredygtighed i bred forstand.

I løbet af få minutter fik jeg en mail retur fra marketing, hvor arbejdet med bæredygtighed er placeret - CFO’en var cc. på mailen.

Det er et billede, vi ofte oplever i kontakten med virksomheder.

Mange virksomheder arbejder allerede med bæredygtighed. Men hvordan arbejder de med det, så det også styrker deres konkurrencekraft.

Bæredygtighed er mange ting og har flere vinkler, og det kan være noget af en jungle at finde sin vej og komme i gang, så virksomhederne også udnytter potentialet.

Samtalen lige nu handler meget om ESG-rapportering.


Fokus er på compliance og at leve op til EU-direktivet.

ESG er først og fremmest en rapportering, nøgletal om virksomhedens arbejde med Environment - Social - Governance Men vejen til ESG-rapporten er et ledelsesansvar – det er forretningsstrategi, og samtalen starter i bestyrelsen og ledelsen. Men samtalen skal også forplante sig i hele organisationen og i virksomhedens omverden.

Om kort tid er et klimaregnskab og en ESG-rapport ikke længere en konkurrencefordel, fordi alle har det. Det går stærkt - og konkurrencen er allerede stor hos dem, der leverer disse produkter til virksomheder. Så virksomheder skal allerede nu gå konstruktiv kritisk til værks, og måske endda tage den lidt med ro. Ikke hoppe på det første og bedste. Det vigtigste er, at sikre transparens og validitet i outputtet. Et klimaregnskab skaber ikke en fordel, hvis vi senere opdager, at tallene faktisk ikke er valide.

Og vi kan rapportere nok så meget – men det nytter ikke meget, hvis ikke vi også handler. Sætter en vision og lægger en strategi.

Som virksomhed skal vi ikke kun have fokus på, hvor vi minimerer negative konsekvenser, men også hvor vi påvirker positivt. Derfor skal vi bygge vores forretning op om at skabe bæredygtig vækst for den enkelte virksomhed, dens omverden og for klimaet, miljøet og samfundet.Det handler om det unikke for den enkelte virksomhed – og om konkurrencefordele og forhandlingsstyrke.

Vi skal have styrket samtalen om, hvordan bæredygtighed som forretningskoncept bidrager til dette.

Når en virksomhed går ind og gør bæredygtighed til deres forretningskoncept, vil de kunne udnytte potentialer og muligheder til fulde. Det er her, de kan styrke deres innovations- og konkurrencekraft – gør det til en konkurrencefordel.

Bæredygtighed er en mulighed for innovation og skal defineres helt unikt for den enkelte virksomhed, så de arbejder med, hvor de har Impact.


Ledelse og bestyrelse skal se det som en rejse, hvor de gentænker deres virksomhed på en ny måde. Det gør også, at fx. små og mellemstore virksomheder kan løfte deres potentiale.

Og det er slet ikke så svært at komme i gang med arbejdet med bæredygtighed. Vi kan nemlig gøre det smart og simpelt i små skridt – hvor vi arbejder med det rigtige.

Men samtalen og arbejdet skal starte og funderes i ledelsen og bestyrelsen.

Inddragelse er gamechangeren I foråret kunne vi se i en ny undersøgelse fra YouGov, at godt halvdelen af danskere er skeptiske over for vores kommunikation om bæredygtighed. Det kan vi godt gøre bedre.

Det handler om virksomhederne som afsendere.


Når vi taler med fx. små og mellemstore virksomheder, så er en af deres udfordringer forhandlingskraften - at få samtalen i gang og få udleveret data fra større spillere i deres værdikæde.


I vejen til det unikke forretningskoncept skal virksomheder forstå deres kunder og markedet.


Arbejdet med bæredygtighed handler om data – og den rejse starter i en markedsdrevet tilgang hos kunder og kunders kunder.


Retningen sættes ud fra, hvad der driver adfærd, beslutninger og læringspunkter i markedet. Det er med til at definere, det virksomheden skal arbejde med. Drivere og læringspunkter skal følges over tid, så vi hele tiden simpelt og konkret arbejder med det helt rigtige.


Gamechangeren bliver, at virksomhederne skal tænke samarbejde på en ny måde. De skal identificere deres forretningsøkosystem. Det handler om samarbejde og synergier mellem virksomheden og dens omverden. Fællesnævneren er værdiskabelse for alle involverede parter.


Som virksomhed er vi en del af en større helhed i et business-to-business-to-consumer-to-society blik. Her definerer vi vores rolle og samarbejde. Virksomheder skal drive og udvikle i tæt samspil med myndigheder, forskning & udvikling, forbrugere og andre virksomheder. Det er mellem dem, vi sammensætter vors økosystem i arbejdet med bæredygtighed.

Det handler om at styrke virksomhedens værditilbud. For at få kunder og kunders kunder til at købe bæredygtighed, så skal vi som virksomhed lære dem, hvordan vi gør dem mere bæredygtige. Det er her, der skabes bæredygtig vækst for alle i økosystemet.


Virksomheder skal se deres forretningsøkosystem som kernen i deres arbejde med bæredygtighed. Det er her, der skabes udvikling, transparens og dokumentation i fremtiden. Det er her, konkurrencekraften styrkes for alle.


For små og mellemstore virksomheder vil det ikke kun vise ansvar. De vil bevare en forhandlingskraft i deres værdikæde – så de ikke blot ender i en rolle, hvor de handler reaktivt på store virksomheders krav. Det er et samspil, for at spille samfundet bedre – og det samspil skal være tilstede.


Samarbejde bidrager til transparens og dokumentation, så den enkelte virksomhed kan øge tilliden til deres bæredygtige fortælling. Med et stærkt værditilbud, hvor vi tydeligt forklarer, hvordan vi gør kunder mere bæredygtige, så vil vi også opleve, at prisen spiller en mindre rolle. Har kunderne tillid til vores budskaber, og forstår hvordan vi gør dem mere bæredygtige – så vil de også betale for det. Ingen ydre bæredygtighed uden indre bæredygtighed På rejsen skal vi også huske, at bæredygtighed handler om mere end klima, biodiversitet og energi. Det handler også om mennesker. For vi skaber ikke en bedre og mere robust fremtid, uden at vi har sunde mennesker i trivsel. Mennesker der kan handle og skabe vækst - samtidig med de udvikler sig selv. Konsulenter som brobyggere for bæredygtig vækst Konkurrencefordele og konkurrencekraft styrkes i samspillet mellem virksomheden og dens omverden.

Herved skal vi, som bidrager til rejsen også tænke anderledes. Vi er som konsulenter en del af økosystemet. Vi vil i fremtiden have den unikke rolle, at vi er brobyggere imellem de forskellige parter i økosystemet.


Vi skal ikke længere kun løfte forretningskonceptet i den enkelte virksomhed. Vi skal kunne navigere i at skabe tillid og samspil og løfte økosystemet. Det er her, vi udvikler – og det er her vi skaber bæredygtig vækst.


I sidste ende handler det det om troværdighed gennem veldokumenteret kommunikation fra de enkelte virksomhed. Den kommunikation skabes i rummet af transparens i økosystemet. Til gavn og glæde for de involverede virksomheder, kunder og verdenen. Og det er faktisk ikke så svært at komme i gang.

32 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page